Kinder-/jeugdtherapie

Wat is kindertherapie/jeugdtherapie?

‘k Voel me fijn is het adres in de regio Zwartewaterland, Kampen en Zwolle voor kindertherapie
en jeugdtherapie. Dat klinkt zwaar, maar het is eigenlijk hele laagdrempelige hulp voor kinderen
en jongeren die geheel is afgestemd op uw kind. De ervaring is dat kinderen de therapie heel fijn
en leuk vinden, juist omdat de therapie aansluit bij hun belevingswereld! Het is meer dan een
‘saai’ gesprek. Natuurlijk praten wij, maar afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd behoren ook
spel, beweging, knutselen, ontspanning tot de gebruikte methodieken

Wanneer is kindertherapie / jeugdtherapie nodig?

Problemen horen bij het leven. Helaas ook bij een kinderleven. Ieder kind heeft het wel eens
moeilijk, maar meestal groeit het daar overheen. Soms lukt dat niet. Dan is het verstandig hulp
te zoeken. ‘k Voel me fijn biedt professionele en persoonlijke hulp.

Heeft uw kind langere tijd last van angsten, eenzaamheid, schaamte, verlegenheid of verdriet?
Of heeft het een traumatische gebeurtenis meegemaakt? Medewerkers van ‘k Voel me fijn zijn
opgeleid om kinderen te helpen bij deze moeilijke periodes. Wij helpen ze op weg naar een
gelukkig leven.

‘k Voel me fijn helpt ook bij slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, gespannenheid, moeheid,
nervositeit of hyperventilatie. Of bij pijn- en spanningsklachten zoals bijvoorbeeld buikpijn,
hoofdpijn, rugpijn, PDS of spierpijn.

‘k Voel me fijn heeft veel ervaring met het begeleiden van kinderen die worden gepest.
Pesten is nog steeds een groot probleem op bijvoorbeeld scholen of sportclubs.
Onze medewerkers helpen kinderen hoe ze daarmee kunnen omgaan.
Is uw kind agressief of brutaal? En pest het zelf andere kinderen?
Ook daarmee kan ‘k Voel me fijn u helpen. Wij dragen bij dat het gedrag
van uw kind verandert, zodat hij geen grenzen overschrijdt.

Ook bij schoolproblemen biedt ‘k Voel me fijn hulp! Wij analyseren eerst waar de matige
prestaties van uw kind vandaan komen. Vaak heeft dit te maken met faalangst,
krampachtigheid of een gebrek aan concentratie.

Soms hebben schoolproblemen ook te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen of
onzekerheid. Anderen vinden het moeilijk om met kinderen of volwassenen om te gaan.
Ook hierbij boekt ‘k Voel me fijn opvallende resultaten.

Kinder- of jeugdtherapie helpt ook bij:
* Slechte gewoonten zoals tics, nagelbijten en duimzuigen
* Stoornissen als ADHD, ADD, autisme, hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid.
* Plotselinge gedragsverandering van kinderen

Hoe lang duurt het:
De duur van de therapie varieert van enkele weken tot een half jaar. Bij complexe
problemen duurt een behandeling soms jaren. ‘k Voel me fijn streeft echter naar snel
resultaat en zo kort mogelijke behandeltijden. Een therapiesessie duurt meestal
60 minuten. In het begin komt het kind meestal één keer per week.
Later is de frequentie meestal wat lager.

Meer informatie:
Behoefte aan meer informatie over de kinder-/jeugdtherapie van ‘k Voel me fijn?
Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek wat we voor u of uw kind kunnen
betekenen.