Visie en missie

Onze missie:
Kinderen van 0-18 en hun ouders op weg te helpen door tijdelijk met ze mee te lopen
en  zodoende het kind weer in zijn of haar kracht te zetten!

Onze visie:
Een multidisciplinair team voor kind en ouders waarin samenwerking, kwaliteit, laagdrempelig
werken, korte lijntjes en toegankelijke zorg centraal staat.