Eetprobemen

Eetproblemen bij kinderen, wat nu?

U zult het vast wel eens hebben gehoord van uw kind bij het voorzetten van een maaltijd: “Ik lust dit niet.”
Een belangrijke oorzaak hiervoor is te herleiden naar de smaakontwikkeling van jonge kinderen.
Zodra een baby ter wereld komt, wordt het geboren met maar liefst 1000 verschillende smaakpapillen.
Door dit grote aantal is het zo dat smaken als heel intens ervaren worden. Hierdoor is het aannemelijk
dat er te eenzijdig wordt gegeten of het kind het eten uitspuugt. Naarmate het kind ouder wordt neemt
het aantal smaakpapillen zienderogen af. In slechts 10 jaar tijd zijn er nog maar 500 van over,
wat betekent dat de intensiteit van de smaken sterk is afgezwakt en het kind gevarieerder
zal gaan eten.

Reflux bij baby’s

Een reflux komt vaak voor bij baby’s. Het betekent dat voeding terugstroomt. Het geven van een nat boertje
is daar een voorbeeld van. In andere gevallen kan melk uit de maag terug de slokdarm instromen, zonder dat
het uitgespuugd wordt. Dit wordt veroorzaakt doordat de sluitspier nog niet genoeg is ontwikkeld.
Ook dit is volkomen normaal. In zeldzame gevallen kan een reflux ernstig van aard zijn.r kan sprake zijn
|van een slokdarmvernauwing. Voeding kan daardoor niet binnen gehouden worden. Daardoor beschadigt
de slokdarm, met pijn bij het slikken als gevolg. Deze baby’s vertonen ook duidelijke klachten als huilerig
en onrustig zijn. Mocht u met deze klachten al bij een huisarts en/of specialist geweest zijn en de klachten
zijn gebleven, dan kunt u bij ons terecht.

Angst om te slikken

Slikangst is de angst dat het doorslikken van eten of drinken zal zorgen voor het verslikken of zelfs stikken,
al dan niet gebaseerd op een eerdere negatieve ervaring. Het eten in een groep kan voor extra problemen
zorgen. Terwijl het ene kind in een groep zonder na te denken een boterham wegwerkt, ziet een ander
kind juist erg op tegen het eten. Hij kán het wel, maar hij durft het gewoonweg niet. Er is bijvoorbeeld
ook de angst dat er een vervelende opmerking wordt gemaakt vanuit de groep in relatie tot het eten.
Maar een slikangst kan zich ook thuis voordoen, in vertrouwde omgeving. “Ik heb niet zo’n honger”
is dan een bekende reactie. Het kind mijdt het eten om zo niet te maken te hoeven krijgen met
de angst die hieraan gerelateerd is.

Maag- en darmklachten

Niet alleen kunnen eetproblemen of problemen met drinken voor een tekort aan essentiële voedingsstoffen
zorgen, het heeft ook effect op het maag- darmstelsel. Zo kan het voor pijnklachten in de maagstreek en voor
misselijkheid zorgen. Een vochttekort heeft echter grotere gevolgen, naast dat het voor constipatie
kan zorgen. Uitdroging ligt dan namelijk op de loer.

Negatief zelfbeeld

Door een eetprobleem kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Vaak ziet het kind het probleem als een falen.
Dit kan versterkt worden als hij of zij het zelf ook niet begrijpt. “Wat is er mis met mij?” is een vraag die het
kind zichzelf kan stellen of uit richting de ouder(s). U wilt graag dat uw zoon of dochter voldoende eet en
genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt en met plezier eet, maar hoe kunt u dit het beste aanpakken?

Neem contact met ons op

Herkent u één of meerdere van de bovengenoemde problemen? Dan is het belangrijk niet te lang te wachten met hulp.
Hiervoor kunt u terecht bij het Buikpijn Kindercentrum.