Wat is reflexintegratie

Primaire reflexen

Iedere pasgeboren baby beschikt over reflexen die zich in een vaste volgorde en periode ontwikkelen.
Een reflex is een beweging die niet met de ‘wil’ is aan te sturen, maar vanuit de hersenstam komt.
Een aantal van deze reflexen/bewegingen ontstaan al als het kindje nog in de buik van zijn moeder zit.
Reflexen zijn belangrijk/behulpzaam bij de bevalling en om de eerste maanden te kunnen overleven.
Reflexen vormen de basis voor de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel en het brein.

|


Reflexen laten brein en lichaam goed samenwerken. Reflexen leggen neurologische verbindingen aan.
Een eenmaal goed aangelegde verbinding betekent dat brein en lichaam elkaar begrepen hebben,
de bedoeling van een reflex. Zodra dit tot stand is gekomen kan een reflex verdwijnen, integreren noemen we dat.
Hiervoor in de plaats komt een bewuste beweging. Hogere hersendelen nemen de beweging dan over.

Een aantal reflexen blijven wel aanwezig, reflexen die met evenwicht te maken hebben, met houding.
Ook reflexen die met overleven hebben te maken blijven bestaan. Goed ontwikkelde reflexen vormen
een belangrijke basis.