Jeroen Reijntjes

Beroep:
Psychomotorisch therapeut (PMT)

Wat is psychomotorische therapie?
Psychomotorische therapie is een ‘doe’-therapie, waarbij bewegen als middel wordt gebruikt.
PMT maakt gebruik van bewegingsvormen zoals sport- en spelsituaties en lichaamsgerichte
technieken zoals ontspanningsoefeningen. Tijdens deze oefeningen kun je ontdekken
en ervaren welke gedachten en gevoelens er bij je opkomen en hoe je daarmee kunt omgaan.
Door hier inzicht in te krijgen en te leren hoe je dit kan reguleren of accepteren wordt
het mogelijk om je klacht(en) te verminderen of om er op een fijnere manier mee om te gaan.
Samen met ouder(s) en of verzorgers maken we een plan hoe de geleerde interventies toegepast
kunnen worden in de praktijk. Soms ontstaan er binnen gezinssituaties dynamieken die moeilijk zijn
waardoor onbegrip overheerst en daardoor emoties ontstaan. PMT geeft middels oefeningen inzicht
in gedrag, gevoel en gedachten en biedt inzicht.

Thema’s waarmee gewerkt wordt binnen de PMT zijn:
Zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander, samenwerken, kracht, emotie regulatie problematiek,
contact, evenwicht, ruimte, onmacht, frustratie, lichaamsbeleving, controle, assertiviteit, grenzen,
hulp vragen, spanning, ontspanning en nog veel meer.

Wie ben ik?
Jeroen Reijntjes, 34 jaar, getrouwd, trotse vader van een zoon, een enthousiast en een groot
liefhebber van sport. Ik zie meer kansen, dan problemen. Ik vind mensen interessant, ik zie mezelf als
een nieuwsgierige jonge vent, houdt van puur contact met alle gevoelens en gedachten die hierbij
horen. Al deze eigenschappen kan ik benutten in mijn werkzaamheden.
In 2015 heb ik samen met Tim Horstik ‘All Stars’ begeleiding opgezet. Dit betreft een organisatie die
individuele begeleiding aan huis, logeeropvang en zorgvakanties organiseert voor kinderen en
jongeren met verschillende diagnoses. In 2024 ben ik een samenwerking gestart met Kind en zorg
waarvoor ik als PMT-er mag werken.

Bij-/nascholing:
– Positieve psychologie
– Acceptance and commitment therapy
-Verdiepend oplossingsgericht en systemisch coachen.
-Brainblocks cursus

Naam beroepsvereniging met inschrijfnummer:
NVPMT, lidmaatschapnummer: 113632
Vakregister, lidmaatschapnummer: 113632