Marion Westerink

Mijn naam is:
Marion Westerink

Beroep:
Oefentherapeut Mensendieck

Affiniteit met:
Als BekkenTotaal-oefentherapeut leer ik het kind op speelse wijze te voelen
waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle
kan krijgen.

Daarnaast werk ik als algemeen oefentherapeut met kinderen aan de bewustwording
van de wisselwerking tussen houding/beweging, (spier)spanning en ontspanning,
balans/stabiliteit, ademhaling, emoties en gedachten.

Ik behandel kinderen met bijvoorbeeld plas- en poepproblemen, hyperventilatie, (faal)angst,
pijnklachten van ondermeer rug/nek/schouders/hoofd en natuurlijk ook voor kinderen zonder
deze klachten met bijvoorbeeld een S -bocht (scoliose), holle rug (lordotische houding) of
bolle/ingezakte rug (kyfose) zonder klachten.

Bij-/nascholing:
– ZwangerTotaal/BekkenTotaal
– Zit met Pit (beweegprogramma voor kinderen op basisscholen)
– EHBO bij kinderen

Naam beroepsvereniging met inschrijfnummer:
Aangesloten bij:
– beroepsvereniging VvoOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cecar en Mensendieck)|
onder nummer: 101333

– inschrijfnummer Kwaliteitsregister Paramedici: 59900901393

Klachtenregeling: klachtenloket-paramedici