Irene Timmerman

Mijn naam is:
Irene Timmerman

Beroep:
Kindercoach als zelfstandige en drie dagen per week in het speciaal
basisonderwijscoach de Kinderen Scheiden mee, Coole kikker,
Rots en Water trainer.

Affiniteit met:
Kinderen tot en met 13 jaar en het (speciaal) basisonderwijs,
waar het kind centraal staat en samen met gezin of leerkrachten soms
wat extra hulp nodig isMet 1 op 1 coachen en weerbaarheidstraining,
zowel 
individueel al ook in groepsverband, bespreken we emotioneel
lastige 
situaties, die ze op school of thuis ervaren.
Emoties zoals
 bijvoorbeeld boosheidverdrietof faalangst.
Soms is het 
lastig om vriendjes te maken, hebben kinderen moeite
om grenzen aan te geven , durven kinderen
 geen nee te zeggen.
O
f waarom doet iemand anders niet zo aardig?

Als ouders scheiden gebeurt er veel met het kindKinderen scheiden mee
en het systeem om hen heen vera
ndert. Dit heeft tijd nodig en brengt veel
emotie
 met zich mee. Ik zie mezelf als de stem van het kind en kijk mee door
de ogen van het kind.

Op speelse wijze met kleuren, tekenen, spelen en nog veel meer methodieken
en spelvormen 
komen plezier, talent en emotie bij elkaar en bouwen we aan een
oplossing om lekker  in je vel te zitten!

Bij-/nascholing:
De kinderen Scheiden mee/ Methodiek Het Zandkastelenprogramma®
Rots en water (groepstraining weerbaarheid)
Coole Kikker sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining

Naam beroepsvereniging met inschrijfnummer:
Adiona, lidnummer 980